anunturi

Anunţ decizie etapã de încadrare

S.C. Terra Blue Contract S.R.L. titular al proiectului “Amplasare linie tehnologicã sortare şi reciclare deşeuri sticlã” anunţã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacãu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Amplasare linie tehnologicã sortare şi reciclare deşeuri sticlã” propus a fi amplasat în Comuna Răcăciuni, Str. Ștefan cel Mare, Nr. 34, Județul Bacău.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacãu din Str. Oituz, Nr. 23, în zilele de luni pânã joi, între orele 8-16 şi vineri între orele 8-14, precum şi la urmãtoarea adresã de internet: www.apmbc.anpm.ro .

Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicãrii anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacãu.”

TERRA BLUE CONTRACT S.R.L. este autorizata pentru reciclarea deseurilor de sticla provenite din ambalaje

Societatea noastra detine:

  • toate autorizatiile de mediu necesare emise de Agentia de Protectia Mediului Arges
  • certificare End of Waste emisa de Certim

Totodata, firma noastra are implementat Sistemul de Management al Calitatii ISO 9001

Doresti sa colaboram in vederea reciclarii deseurilor de sticla?